پاورپوینت مشخصات سوخت ها

مشخصات سوخت ها,سوخت ها,سوخت فسیلی,انواع سوخت|41016542|dcg
مشخصات فایل مورد نظر در مورد پاورپوینت مشخصات سوخت ها آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

عنوان مقاله: مشخصات سوخت ها

تعدادصفحات:33

قالب: : پاورپوینت و پی دی اف مقاله اصلی

قیمت:4000

شرح مختصر:

بهترین سوخت یا سوخت آرمانی، ضمن آنکه تمام امتیازات سوختهای رایج فعلی را در بر دارد، نباید هیچکدام از عیبها و نقائص آنها را داشته باشد، ولی با وجود تحقیقات صورت گرفته، تاکنون چنین سوختی توسط بشرتولید نشده است .از میان سوختهای معرفی شده ، بهترین سوخت را به گونه ای انتخاب کنیم که همزمان با هزینه های منطقی، بتواند با معیارهای تعریف شده برای میزان انتشارآلاینده ها و قابلیت قطع وابستگی به نفت مطابقت داشته باشد.

فهرست

پترول (Petrol)
تاریخچه

موارد مصرف

مجتمع های تولید کننده

خواص فیزیکی و شیمیایی

روشهای تولید


اطلاعات ایمنی

نفت كوره ((Furnace Fuel Oil:

تعریف

تاریخچه

موارد مصرف

مجتمع های تولید کننده

خواص فیزیکی و شیمیایی

روشهای تولید
اطلاعات ایمنی
نفت گاز مایع ((Liquefied Petroleum Gas:

تاریخچه

موارد مصرف

مجتمع های تولید کننده

خواص فیزیکی و شیمیایی

روشهای تولید
اطلاعات ایمنی


دیاگرام فرآیند (PFD) :

نفتای طبیعی (Natural Naphta)
متیل هیدرات یا گاز مرداب ((Methyl hydride or Marsh gas

تاریخچه

موارد مصرف

مجتمع های تولید کننده

خواص فیزیکی و شیمیایی

روشهای تولید
اطلاعات ایمنی
نفت سفید ((Kerosene:

تاریخچه

موارد مصرف

مجتمع های تولید کننده

خواص فیزیکی و شیمیایی

روشهای تولید
اطلاعات ایمنی


نفت گاز ((Gas Oil :

تاریخچه

موارد مصرف

مجتمع های تولید کننده

خواص فیزیکی و شیمیایی

روشهای تولید
اطلاعات ایمنی


نتیجه گیری:

دیاگرام فرآیند (PFD)

منابع